Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 16/12/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý lãnh đạo UBND thị xã;

                                 Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Dự họp với Thường trực Thị ủy

-Đ/c Thắng: Dự Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế

Thứ 3,

ngày 17/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp tại tỉnh nghe quán triệt Chuyên đề năm 2020

-Đ/c Sơn: Làm việc với Đoàn liên ngành tỉnh

-Đ/c Thắng: Dự Hội nghị trực tuyến của ngành Thông tin – TT tại UBND huyện Quảng Trạch

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Dự Lễ tổng kết Hội thi sáng tạo kỷ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII

Thứ 4,

ngày 18/12/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã

Chiều

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn: Họp tổng kết Kiểm lâm

Thứ 5,

ngày 19/12/2019

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Họp HĐND thị xã

-Đ/c Sơn: Tiếp công dân

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Họp HĐND thị xã

Thứ 6,

ngày 20/12/2019

Sáng

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Họp HĐND thị xã (cả ngày)

Thứ 7,

ngày 21/12/2019

 

-Chủ tịch, các PCT: -7h30 Viếng Nhà bia ghi tên Liệt sỹ thị xã và Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

                                  -9h00 Dự Tọa đàm kỹ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐNDVN và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 22/12/2019

 

-Chủ tịch: Đi cơ sở

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã