Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ BA ĐỒN

(Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

 
 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 03/02/2020

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Tình: Dự Tọa đàm 90 năm thành lập Đảng cộng sản VN

-Đ/c Sơn: Dự họp tại Tỉnh đội

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý lãnh đạo UBND

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn, Đ/c Tình: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3,

ngày 04/02/2020

Sáng

-Chủ tịch: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn: Gặp mặt ngư dân đầu năm

-Đ/c Tình: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Làm việc với BQL Dự án ĐTXD&PTQĐ

Thứ 4,

ngày 05/02/2020

Sáng

-Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

-Đ/c Sơn, Đ/c Tình: Dự họp Ban Thường vụ Thị ủy

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Họp BCĐ Nông thôn mới

Thứ 5,

ngày 06/02/2020

Sáng

-Chủ tịch, Đ/c Tình: Họp BCĐ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vius corona gây ra

-Đ/c Sơn: Tiếp công dân

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Dự Hội nghị UBND thường kỳ tháng 2/2020

Thứ 6,

ngày 07/02/2020

Sáng

-Chủ tịch: Họp Ban đảm bảo phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã

-Đ/c Sơn: Họp BCĐ thực hiện Nghị định 30 tại tỉnh

-Đ/c Tình: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Chiều

-Chủ tịch, các PCT: Dự Tổng kết công tác Xây dựng Đảng - Đảng bộ Chính quyền thị xã

Thứ 7,

ngày 08/02/2020

 

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 09/02/2020

 

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã