Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 17/02/2020

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý lãnh đạo UBND;

                                 Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Họp tại tỉnh

-Đ/c Tình: Làm việc với Kiểm toán nhà nước tại tỉnh

Thứ 3,

ngày 18/02/2020

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Dự Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

Chiều

-Chủ tịch, Đ/c Tình: Làm việc với các phòng, ban, Cục Đường bộ II, phường Quảng Thuận về giải quyết các vướng mắc liên quan đến QL 1A

-Đ/c Sơn: Làm việc với BQL Công trình công cộng, phòng TC-KH

Thứ 4,

ngày 19/02/2020

Sáng

-Chủ tịch: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn: Họp giải phóng mặt bằng

-Đ/c Tình: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Họp BCĐ xây dựng Nông thông mới tại tỉnh;

                 Họp Đảng ủy Quân sự

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Tình: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 5,

ngày 20/02/2020

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình;

                Ký kết hợp tác với tập đoàn Quế Lâm

-Đ/c Sơn: Ký kết hợp tác với tập đoàn Quế Lâm

-Đ/c Tình: Tiếp công dân (cả ngày)

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

-Đ/c Sơn:  Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 6,

ngày 21/02/2020

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc với phòng Nội vụ về công tác cán bộ

-Đ/c Sơn: Họp Hội đồng định giá

-Đ/c Tình: Kiểm tra công tác chống dịch vi rút Covid-19 (cả ngày)

Chiều

-Chủ tịch: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 7,

ngày 22/02/2020

 

-Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 23/02/2020

 

-Chủ tịch: Trực lãnh đạo UBND thị xã