Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Ba Đồn năm 2019 - Thông báo thay thế phụ lục số 02 (Nội dung ôn tập) 
 

 

 

  tải file Thông báo tại đây!

tải file danh sách (01) tại đây!

tải file danh sách (02) tại đây!

tải file phụ lục 02 thay thế tại đây!