Đính chính ngày niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Ba Đồn năm 2019 
 tải file Thông báo tại đây!