THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2020 
 tải Thông báo tại đây!

tải danh sách công bố điểm tại đây!