Thị xã Ba Đồn: Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hoáThông điệp "5K" chung sống an toàn với dịch bệnhHướng dẫn Phòng chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại Cơ sở kinh doanh thương mại, Siêu thị, Chợ, cửa hàng bách hoá tổng hợpBộ Y tế hướng dẫn quản lý điều trị F0 tại nhà, giảm thời gian cách ly chuyên gia nhập cảnh và F1 xuống 14 ngàyThông báo số điện thoại đường dây nóng của phòng Tài nguyên và Môi trườngCông khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 27 thửa đất thuộc dự án: Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1- Đợt 1).Thông báo: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.Thị xã Ba Đồn tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026.Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Ba ĐồnQuảng Bình nâng cao cấp độ phòng chống dịch Covid-19
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn đến năm 2021. 

Căn cứ các Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Ba Đồn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 đảm bảo các quy định, UBND thị xã đề nghị UBMTTQVN thị xã và các tổ chức chính trị xã hội thị xã, Đài truyền thanh truyền hình thị xã; UBND 10 xã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn, cụ thể như sau:
 Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức Chính trị xã hội thị xã; UBND 10 xã:
- Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn đến năm 2021.
- Hình thức tham gia góp ý: Góp ý bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào Dự thảo báo cáo.
- Kết quả góp ý: Gửi về UBND thị xã (qua Phòng Kinh tế) chậm nhất trước ngày 04/06/2021 để tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Ba Đồn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.
Nếu quá thời gian nêu trên, các ban, ngành, đơn vị, tổ chức, địa phương và các cá nhân không có văn bản góp ý gửi về UBND thị xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp thì xem như nhất trí với nội dung Dự thảo Báo cáo
Xem Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn đến năm 2021 tại đây!