Thị xã Ba Đồn: Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hoáThông điệp "5K" chung sống an toàn với dịch bệnhHướng dẫn Phòng chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại Cơ sở kinh doanh thương mại, Siêu thị, Chợ, cửa hàng bách hoá tổng hợpBộ Y tế hướng dẫn quản lý điều trị F0 tại nhà, giảm thời gian cách ly chuyên gia nhập cảnh và F1 xuống 14 ngàyThông báo số điện thoại đường dây nóng của phòng Tài nguyên và Môi trườngCông khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 27 thửa đất thuộc dự án: Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1- Đợt 1).Thông báo: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.Thị xã Ba Đồn tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026.Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Ba ĐồnQuảng Bình nâng cao cấp độ phòng chống dịch Covid-19
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BA ĐỒN 

          Thị xã Ba Đồn, trước đây thuộc huyện Quảng Trạch nơi có con sông Gianh lịch sử, dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, nơi đây là vùng phiên trấn giữa đàng trong và đàng ngoài. Với bề dày văn hóa và truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nơi đây là trọng điểm của các cuộc chiến tranh khốc liệt.

   

          Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau một thời gian ngắn lần lượt các chi bộ Đảng được thành lập, như: chi bộ Lũ Phong (tháng 10/1933), chi bộ Lộc Điền (tháng 01/1937), chi bộ Thổ Ngọa (tháng 11/1937), chi bộ Trung Thôn (tháng 7/1939)… Đến tháng 6/1942 Phủ ủy Quảng Trạch được thành lập. Sau khi thành lập, Phủ ủy đã chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền từ ngày 23/8 đến 25/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Phủ ủy Quảng Trạch đã thu được thắng lợi hoàn toàn, góp phần cùng với cả nước khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, huyện Quảng Trạch (cũ) đã anh dũng, kiên cường, bám đất bám làng với khẩu hiệu “tay cày, tay súng”, “xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu tiếc công”, vừa chiến đấu, vừa sản xuất và phục vụ cho chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho miền Nam hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đến 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

        Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch (cũ) đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung hàn gắn, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, là: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong thời gian qua, kinh tế từng bước phát triển ổn định và có sự tăng trưởng khá. Bước đầu hình thành cơ sở vật chất, kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Tập trung xóa đói, giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện từng bước, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, dân chủ được mở rộng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo đà quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       
       Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng, nâng cấp thị trấn Ba Đồn trở thành đô thị loại 4, làm cơ sở để thành lập thị xã Ba Đồn trước năm 2015. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Trạch (cũ) đã tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết, huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện việc phát triển thị trấn Ba Đồn và các khu vực lân cận theo hướng đô thị hóa và đã đạt được các tiêu chí của một đô thị mới. Với tốc độ phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội… Năm 2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD ngày 18/4/2012 về công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại 4. Trên cơ sở đó, ngày 20/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên, 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch; có 16 đơn vị hành chính cấp xã, phường (06 phường và 10 xã). Đảng bộ thị xã Ba Đồn được thành lập theo Quyết định số 1454-QĐ/TU ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở chuyển giao 23 tổ chức cơ sở Đảng và 4.769 đảng viên từ Đảng bộ huyện Quảng Trạch. Tính đến tháng 12 năm 2020, Đảng bộ thị xã Ba Đồn có 34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; trong đó 16 đảng bộ xã, phường; 18 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan với 5.957 đảng viên.
(Nguồn: Tài liệu tuyên truyền BTG Thị ủy Ba Đồn)

 

 

 

[Trở về]