Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với mưa lụt diễn ra trên địa bàn tỉnhDanh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Thị xã Ba Đồn- Quận Buk-gu, TP. Gwangju, Hàn Quốc: Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác hữu nghịQuyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dânKỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Ba Đồn
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Website Quảng Bình) - Ngày 03/10/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, Quy định này quy định nội dung công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, Quy định được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mặt khác, Quy định cũng nêu rõ nội dung quản lý công trình đường bộ gồm: Quản lý, sử dụng bản vẽ hoàn công, quy trình bảo trì công trình đường bộ; lập, quản lý, sử dụng hồ sơ trong giai đoạn khai thác công trình đường bộ; tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; theo dõi, cập nhật tình trạng hư hỏng, xuống cấp công trình đường bộ; tổ chức giao thông, trực đảm bảo giao thông, đếm xe, xử lý khi có tai nạn giao thông và khi có sự cố công trình; công tác quản lý tải trọng xe, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích lưu thông trên đường bộ được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan...

Những quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được áp dụng từ ngày 13/10/2014.

Nguồn: Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

[Trở về]