ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

  

Tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...   Tin mới
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...
Xem tiếp
Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng...   Tin mới
Ngày 27/7, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16- HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý...
Xem tiếp
Học tập và làm theo Bác bằng cả trái tim   Tin mới
Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí...
Xem tiếp
Nêu gương sáng theo lời Bác dạy   Tin mới
Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ đất nước, giờ đây, khi trở về với cuộc sống đời thường, những thanh niên xung phong (TNXP) năm xưa vẫn khắc sâu lời dạy của Bác, nêu cao tinh thần...
Xem tiếp
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường   Tin mới
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của...
Xem tiếp