Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn năm 2019Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đôngCông điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2018Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoCông văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtKế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạngCông văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông GianhChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.Quyết định về việc giao Chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn.Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

213 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 269

  • Tổng 649.840

  

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 164/UBND-NCVX ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 168/SVHTT-NVVH ngày 24/2/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 228/STTTT-TTBCXB ngày 22/2/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19, ngày 01/3/2022, UBND thị xã ban hành Công văn số 292/UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã. Để triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung sau:
 

1.    Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức hoạt động văn hóa và thể thao của các cơ quan có thẩm quyền, đã ban hành trong thời gian qua (Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống covid-19, tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế-xã hội; Thông báo số 481/TB-VPUBND ngày 23/02/2022 thông báo Kết luận của đồng chí Trần Thắng-Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thị xã và các ngành chức năng…). Đồng thời, cập nhật các quy định mới của Trung ương, của tỉnh, thị xã và các ngành chức năng có liên quan để cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng tinh thần chỉ đạo và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Tinh thần là phải kiểm soát linh hoạt, thích ứng an toàn, có hiệu quả trong phòng, chống dịch gắn với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở trên địa bàn, cố gắng duy trì các hoạt động bình thường để thực hiện đúng, sớm việc “mở cửa” và phát triển kinh tế-xã hội. 
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm thông điệp 5K, hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.
UBND các xã, phường chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo tần suất phát sóng tối thiểu 01 lần/ngày để thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác đến nhân dân trên địa bàn về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền hướng dẫn triển khai điều trị FO tại nhà, tập trung vào những nội dung về đối tượng, điều kiện FO được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2.    Phòng  Văn hóa và Thông tin thị xã
Chỉ đạo Đội kiểm tra Liên ngành văn hóa thông tin tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). 
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã
Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tuyên truyền, đưa tin các văn bản mới kịp thời trên hệ thống truyền thanh thị xã, chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở đưa tin về tình hình dịch bệnh trong tình hình hiện nay.
Tuyên truyền chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa xuân năm 2022 sâu rộng và hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận tham gia của toàn quân, toàn dân để nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin trên toàn thị xã.
Tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân chủ động thực hiện xét nghiệm, nhất là khi có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 (sốt, họ, khó thở, mất vị giác...) để kịp thời cách ly, điều trị (nếu bị nhiễm Covid-19), tránh lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng
4.    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã
Tăng cường công tác tuyên truyền (thông qua xe tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan,…) về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để cán bộ và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.
Xem và tải công văn tại đây!