Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn năm 2019Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đôngCông điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2018Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoCông văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtKế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạngCông văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông GianhChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.Quyết định về việc giao Chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn.Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

228 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2087

  • Tổng 1.897.454

  

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND THỊ XÃ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9, HDND THỊ XÃ KHÓA XX

I. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9, HĐND THỊ XÃ KHÓA XX

1. Tờ trình của Thường trực HĐND thị xã kèm dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã.

2. Tờ trình của UBND thị xã kèm Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Ba Đồn năm 2023

3. Tờ trình của UBND thị xã kèm Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Ba Đồn năm 2022

Phụ lục đính kèm

4. Tờ trình của UBND thị xã kèm Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 “đợt 4” (Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý)

5. Tờ trình của UBND thị xã kèm Dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã Ba Đồn “đợt 1” (nguồn vốn NSTX quản lý);

Phụ lục 1 đính kèm

Phụ lục 2 đính kèm

6. Tờ trình của UBND thị xã kèm Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã;

7Tờ trình của UBND thị xã kèm Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ: Vốn đầu tư công ngân sách Tỉnh năm 2023 để hỗ trợ, xây mới, sửa chữa Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn/TDP trên địa bàn; Vốn bổ sung nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

8.Tờ trình của UBND thị xã kèm Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thị xã về việc ban hành quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND thị xã hỗ trợ khuyến khích học sinh, giáo viên ngành giáo dục thị xã Ba Đồn đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2026.

9. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

10. Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức danh thành viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

II. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

2. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa kỳ họp còn tồn đọng và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XX;

3. Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XX;

4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã;

5. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã;

6. Báo cáo giám sát chuyên đề “Giám sát công tác thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đối với các công trình đã được HĐND thị xã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng từ năm 2020 đến năm 2022” của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã;

7. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND thị xã;

8. Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã;

9. Báo cáo giám sát chuyên đề “Giám sát công tác xét xử, giải quyết các vụ án Dân sự tại Tòa án nhân dân thị xã từ năm 2020 đến năm 2022” của Ban Pháp chế HĐND thị xã;

10.      Báo cáo tình hình Kinh tế – Xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; 

Phụ lục kèm báo cáo

11. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu tiếp tục chỉ đạo điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023;

Phụ lục đính kèm báo cáo

 12. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022;

Phụ lục đính kèm báo cáo

13. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

14. Báo cáo việc tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023;

15. Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

16. Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;\

17. Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã;

18. Báo cáo đề xuất phương án phân bổ: Vốn đầu tư công ngân sách Tỉnh năm 2023 để hỗ trợ, xây mới, sửa chữa Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn/TDP trên địa bàn; Vốn bổ sung nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

 Phụ lục 1 đính kèm báo cáo

Phụ lục  2 đính kèm báo cáo 

19. Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 “đợt 4” (nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý);

Phụ lục 1 đính kèm báo cáo

Phụ lục 2 đính kèm báo cáo

20. Báo cáo Bổ sung kế hoạch tư công năm 2023 và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã Ba Đồn “đợt 1” (nguồn vốn NSTX quản lý);

Phụ lục 1 kèm báo cáo

Phụ lục 2 kèm báo cáo

21. Báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp còn tồn đọng và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XX;

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

22. Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa XX.

23. Báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

 24. Báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

 25. Báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

26. Báo cáo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân và những kiến nghị đề xuất 6 tháng đầu năm 2023.

III. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã;

2. Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Ba Đồn năm 2023;

3. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Ba Đồn năm 2022;

Phụ lục đính kèm 

4. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 “đợt 4” (Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý);

5. Dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã Ba Đồn “đợt 1” (nguồn vốn NSTX quản lý);

6. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã;

7. Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ: Vốn đầu tư công ngân sách Tỉnh năm 2023 để hỗ trợ, xây mới, sửa chữa Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn/TDP trên địa bàn; Vốn bổ sung nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

8. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thị xã về việc ban hành quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND thị xã hỗ trợ khuyến khích học sinh, giáo viên ngành giáo dục thị xã Ba Đồn đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2026.

9. Dự thảo ND nghị miễn nhiệm chức danh thành viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

10. Dự thảo NQ giới thiệu bầu bổ sung chức danh thành viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.