Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn năm 2019Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đôngCông điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2018Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoCông văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtKế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạngCông văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông GianhChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.Quyết định về việc giao Chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn.Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

213 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 322

  • Tổng 649.893

  

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 30/8/2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật thị xã đã ban hành Công văn số 170/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2021.

Sau đây là nội dung Công văn:

 Trong tháng 9 năm 2021, đề nghị các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) và các báo cáo viên pháp luật cấp thị xã tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các văn bản về lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đã ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó chú trọng tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 
Tuyên truyền các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thị xã về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống Covid -19; vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến Covid - 19: Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình  sự năm 2015; Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19 .
3. Tuyên truyền, phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình…
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số  66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số  67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021  của Bộ Tài Chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các phòng, đơn vị, địa phương trong đó có Phòng Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. Khai thác tài liệu và các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp.
5. Có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL, chuyển đổi hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, fanpage, zalo …) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại địa phương. 
Triển khai tuyên truyền các nội dung của tài liệu do Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, tổ dân phố trong tháng 9/2021. 
Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền. 
 

Các tin khác