Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn năm 2019Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đôngCông điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2018Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoCông văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtKế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạngCông văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông GianhChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.Quyết định về việc giao Chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn.Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

231 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 371

  • Tổng 3.308.554

  

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ CỦA VIỆC SẮP XẾP

Bản đồ xã Quảng Tân, Quảng Thủy trên bản đồ hành chính thị xã Ba Đồn
Bản đồ xã Quảng Tân, Quảng Thủy trên bản đồ hành chính thị xã Ba Đồn

          Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48 -KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Quyết định số 2514/QĐ-UBND, ngày 08/09/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023 - 2025; Phương án số 19/PA-UBND ngày 19/1/2024 của UBND tỉnh tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh Quảng Bình; Phương án số 1998/PA-UBND ngày 19/9/2023 của UBND thị xã Ba Đồn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025, định hướng giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thị xã Ba Đồn
          II. HIỆN TRẠNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA THỊ XÃ BA ĐỒN
Ngày 20/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên, 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch, có 16 đơn vị hành chính cấp xã (06 phường và 10 xã). Những năm qua, việc tổ chức các đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thị xã. Tuy nhiên, có 5 đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đảm bảo theo quy định hiện hành, thuộc diện cần phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025, đó là: xã Quảng Tân, xã Quảng Hải, xã Quảng Thủy, xã Quảng Hòa, xã Quảng Văn. Trong đó, có 03 xã gồm: Quảng Hải, Quảng Hòa và Quảng Văn thuộc diện sắp xếp nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp do yếu tố đặc thù. Thị xã Ba Đồn lựa chọn sắp xếp 02 đơn vị hành chính là xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy.
III. HIỆN TRẠNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ QUẢNG TÂN - XÃ QUẢNG THỦY VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI SẮP XẾP
Xã Quảng Tân có diện tích tự nhiện là 2,91 km2 (đạt 9,7% so với tiêu chuẩn), dân số 4.044 người (đạt 50,8% so với tiêu chuẩn); xã Quảng Thủy có diện tích tự nhiên 2,77 km2 (9,2% so với tiêu chuẩn), dân số 2,970 người (đạt 37,4%). Xét theo tiêu chuẩn quy định, cả 2 xã đều chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Do đó, sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy là cần thiết nhằm tổ chức lại đơn vị hành chính, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nói riêng, của đất nước nói chung.
IV. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ QUẢNG TÂN VÀ QUẢNG THỦY
Thị xã lựa chọn phương án sắp xếp xã Quảng Tân với xã Quảng Thủy phù hợp với chủ trương, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh về xây dựng thị xã Ba Đồn thành đô thị loại 3 vào năm 2026 và lộ trình xây dựng các xã đủ điều kiện để thành lập phường của thị xã, trong đó có xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy. Sau khi sáp nhập, thị xã sẽ xây dựng đề án để thành lập đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết 35/2023/NQ/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sát nhập xã Quảng Tân với Quảng Thủy phù hợp về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên vì 2 xã có đường địa giới hành chính liền kề dài, dân cư sinh sống và sản xuất đan xen lẫn nhau; giao thông đi lại rất thuận lợi; trong quy hoạch nông thôn đều tương đồng, thuận tiện cho việc định hướng phát triển chung sau khi sáp nhập. Về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của nhân dân hai xã đều tương đồng; hai xã không có đồng bào theo tôn giáo. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao động sau khi sáp nhập có nhiều thuận lợi.
Sau khi sáp nhập xã Quảng Tân với xã Quảng Thủy thì xã mới có diện tích tự nhiên 5,68 km2, đạt 18,9% so với tiêu chuẩn cấp xã và đạt 103,27%  tiêu chuẩn đô thị); quy mô dân số 7.014 người, đạt 87,7% so với tiêu chuẩn cấp xã và đạt 140,28% tiêu chuẩn đô thị. UBND thị xã sẽ đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào quy hoạch để thành lập phường đối với xã mới theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 19/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính xã mới: Dự kiến tại UBND xã Quảng Tân hiện tại.
Sau khi sắp xếp, xã mới có số cán bộ, công chức là 35/20 số biên chế được giao; có 15 cán bộ, công chức (trong đó có 08 cán bộ và 07 công chức) và 08 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn thị xã có 17 biên chế cán bộ, công chức (08 cán bộ và 09 công chức) đang thiếu so với biên chế được giao. Do đó, những cán bộ dôi dư, UBND thị xã sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy sắp xếp, bố trí vị trí khác phù hợp. Đối với các chức danh công chức xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở điều kiện tiêu chuẩn, vị trí của từng chức danh và điều kiện thực tế của từng địa phương, UBND thị xã sẽ có phương án điều động, bố trí đối với các chức danh dôi dư đảm bảo theo đúng quy định. Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ thực hiện theo chính sách đặc thù của tỉnh. Sau khi sắp xếp, sẽ giữ nguyên hiện trạng thôn của 2 xã, do đó người hoạt động không chuyên trách ở thôn sẽ giữ nguyên. Như vậy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sẽ được giải quyết, sắp xếp hợp lý theo quy định.
Lộ trình sắp xếp sẽ hoàn thành trong năm 2024 và năm 2025. Theo đó, năm 2024: hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách sau sắp xếp.  Năm 2025 tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công; hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại đơn vị hành chính sau sắp xếp; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
          V. NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ QUẢNG TÂN VÀ XÃ QUẢNG THỦY
Sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng; tạo thuận lợi, phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  Phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chia cắt manh mún, không khai thác được hết tiềm năng, lợi thế, chia cắt không gian phát triển; gây khó khăn trong lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng. Quy mô một số vùng sản xuất chuyên canh, nuôi trồng được mở rộng và phát triển theo hướng kinh tế đô thị; việc quản lý hệ thống tươi tiêu, thoát lũ được thực hiện đồng bộ. Có điều kiện để rà soát và thực hiện quy hoạch đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển các khu đô thị, nâng cao giá trị kinh tế đất, tập trung nguồn lực để xây dựng xã mới thành phường. Hệ thống giáo dục, y tế được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phục vụ nhân dân được tốt hơn; công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng. Tạo cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư, lãnh thổ, hạn chế tình trạng chia cắt, manh mún, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Đồng thời, góp phần đổi mới hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và nhân dân; không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống mọi mặt của nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 Sau khi sắp xếp sẽ giảm được 01 đơn vị hành chính cấp xã, giảm cán bộ, công chức và  người hoạt động không chuyên trách, hàng năm tiết kiệm chi ngân sách hành chính khoảng 2,5 tỷ đồng, có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Việc giải quyết thủ tục hành chính công và cung cấp dịch vụ công được thực hiện thông suốt, đồng bộ do được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; chất lượng công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm bố trí.
*  *
*
Sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy là một chủ trương đúng đắn, khách quan và rất cần thiết nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính, đổi mới, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, tiết kiệm chi tiêu công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước và xã hội, tiềm năng phát triển của địa phương nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính không gây xáo trộn lớn, không ảnh hưởng đến lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán và các điều kiện địa lý, tự nhiên; không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hãy phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thống nhất trong nhận thức và hành động, đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước để việc sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn

Các tin khác