Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn năm 2019Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đôngCông điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2018Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoCông văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtKế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạngCông văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông GianhChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.Quyết định về việc giao Chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn.Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

215 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1633

  • Tổng 1.015.993

  

Quyết định về việc việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về việc Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; căn cứ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sủa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành kèm Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh; căn cứ Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/2.000; căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh lô đất TH5 và đoạn đường giao thông phía Nam lô đất thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/2.000; căn cứ quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm Chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500. Xét Tờ trình số 14/TTr-TTCT ngày 02/6/2021 của Trung tâm chính trị kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm Chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500. Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 46/BC-QLĐT ngày 10/6/2021 của phòng Quản lý đô thị, ngày 24/6/2021 UBND thị xã ba hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm chính trị thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500  

Xem Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm chính trị thị xã Ba Đồn tại đây!
Xem Báo cáo thẩm định quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm Chính trị thị xã Ba Đồn tại đây!

Các tin khác