Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn năm 2019Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đôngCông điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2018Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoCông văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtKế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạngCông văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông GianhChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.Quyết định về việc giao Chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn.Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

214 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 768

  • Tổng 713.378

  

Hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để triển khai tạo lập tài khoản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh, UBND thị xã đã có Công văn 1256/UBND-VP ngày 09/7/2021 yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND các xã, phường:

 - Tiếp tục chỉ đạo Bộ phận một cửa và cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC khi tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp công dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh thì phải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa có tài khoản thực hiện đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia/Cổng dịch vụ công tỉnh theo Tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Trường hợp công dân đến nộp hồ sơ TTHC không thể đăng ký tài khoản theo hình thức nêu trên (như: Thuê bao di động không được đăng ký chính chủ tại nhà mạng cung cấp dịch vụ; không có mã bảo hiểm xã hội; không có chứng thư số…) thì bộ phận một cửa các cấp và cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC phải sử dụng tài khoản của cán bộ phụ trách bộ phận một cửa được cấp quyền để thực hiện “Tạo tài khoản cho công dân” theo Tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn này.
- Đảm bảo 100% công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ TTHC tại đơn vị, địa phương đều có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia/Cổng dịch vụ công tỉnh để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và lưu trữ hồ sơ, trả kết quả TTHC bản điện tử.
Xem tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh tại đây!

Các tin khác