ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

  

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND THỊ XÃ BA ĐỒN KHOÁ...   Tin mới
Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 7 năm 2023.
Xem tiếp