ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Thị xã Ba Đồn nâng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19   Tin mới
Hiện nay tình hình dịch, bệnh COVID-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp. Do đó, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã luôn đề cao cảnh giác, nâng cao cấp độ phòng, chống dịch;...
Xem tiếp
Bài tuyên truyền "Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2021   Tin mới
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa...   Tin mới
Chiều ngày 29/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Ba Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND,...
Xem tiếp
Thị đoàn Ba Đồn hỗ trợ tiêu thụ 3,6 tấn mận hậu Sơn La   Tin mới
Trước tác động của đại dịch Covid-19, phong trào hỗ trợ tiêu thụ nông sản đang lan tỏa rộng khắp trong cả nước. Tại thị xã Ba Đồn, các điểm hỗ trợ tiêu thụ mận hậu Sơn La cũng được Thị đoàn Ba Đồn và các...
Xem tiếp
Quảng Văn đổi thay từ chương trình xây dựng NTM.   Tin mới
Từ một xã nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng nông thôn mới mà diện mạo nông thôn của xã Quảng Văn đã ngày càng khởi...
Xem tiếp