Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 63/PTP
Ngày ký 04/04/2024
Người ký Lương Thị Bích Thủy
Trích yếu nội dung Về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 4 năm 2024
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Phòng tư pháp - UBND thị xã Ba Đồn
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1