Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 438/TNMT
Ngày ký 15/04/2024
Người ký Trần Thanh Tâm
Trích yếu nội dung Công văn Về việc công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Phòng TNMT-UBND thị xã Ba Đồn
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1