Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 205/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2024 UBND thị xã Ba Đồn 02/07/2024 Còn
2 122/PTP V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 7 năm 2024 Phòng tư pháp - UBND thị xã Ba Đồn 01/07/2024 Còn
3 102/PTP V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6 năm 2024 Phòng tư pháp - UBND thị xã Ba Đồn 30/05/2024 Còn
4 158/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2024 UBND thị xã Ba Đồn 03/05/2024 Còn
5 81/PTP V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 5 năm 2024 Phòng tư pháp - UBND thị xã Ba Đồn 02/05/2024 Còn
6 05/CT-UBND CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp tích trữ nước, phòng chống nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn UBND thị xã Ba Đồn 16/04/2024 Còn
7 438/TNMT Công văn Về việc công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử Phòng TNMT-UBND thị xã Ba Đồn 15/04/2024 Còn
8 205/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2024 UBND thị xã Ba Đồn 08/04/2024 Còn
9 63/PTP V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 4 năm 2024 Phòng tư pháp - UBND thị xã Ba Đồn 04/04/2024 Còn
10 63/PTP Về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 4 năm 2024 Phòng tư pháp - UBND thị xã Ba Đồn 04/04/2024 Còn
1 2 3 4 »