Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 340/QĐ-UBND
Ngày ký 07/02/2024
Người ký Trần Thắng
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban , ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1