Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 578/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng
2 340/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban , ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
3 293/QĐ-UBND 02/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thị xã Ba Đồn năm 2024
4 225/QĐ-UBND 29/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Ba Đồn
5 209/QĐ-UBND 26/01/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất đối lần 2 với 18 thửa đất ở thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (Giai đoạn 1)
6 156/QĐ-UBND 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
7 3623/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc ông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
8 3394/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
9 3390 22/12/2023 Quyết định về việc ông bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
10 2563/QĐ-UBND 23/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá khởi điểm đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa đất ở thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Mua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
1 2 »