ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
CÔNG ĐIỆN: Về việc sẵn sàng ứng phó với bão gần biển Đông (bão Noru)   Tin mới
Ngày 24/9/2022, UBND thị xã đã có Công điện Về việc sẵn sàng ứng phó với bão gần biển Đông (bão Noru)
Xem tiếp
Phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến,...   Tin mới
Công văn phát động của tỉnh xem tại đây Thể lệ Cuộc thi xem tại đây Công văn hưởng ứng và phát động Cuộc thi của UBND thị xã
Xem tiếp
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm...   Tin mới
Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm...
Xem tiếp
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật...   Tin mới
Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa...
Xem tiếp
Triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của...   Tin mới
Ngày 12/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Ba Đồn ban hành Công văn số 199/HĐPH triển khai Kế hoạch số 158/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp...
Xem tiếp