ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Thông báo Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm...   Tin mới
Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ba Đồn xem tại đây Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ba Đồn xem tại đây...
Xem tiếp