ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến,...   Tin mới
Công văn phát động của tỉnh xem tại đây Thể lệ Cuộc thi xem tại đây Công văn hưởng ứng và phát động Cuộc thi của UBND thị xã
Xem tiếp
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm...   Tin mới
Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị...   Tin mới
Thực hiện Quyết định 3674/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ba Đồn năm 2022, ngày 21/02/2022 UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND...
Xem tiếp
Đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan...   Tin mới
Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1686/UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC)...
Xem tiếp