ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Thị xã Ba...   Tin mới
UBND thị xã Ba Đồn ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Thị xã Ba Đồn năm 2023
Xem tiếp
Phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến,...   Tin mới
Công văn phát động của tỉnh xem tại đây Thể lệ Cuộc thi xem tại đây Công văn hưởng ứng và phát động Cuộc thi của UBND thị xã
Xem tiếp
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm...   Tin mới
Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm...
Xem tiếp