ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Hướng dẫn giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1377/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, hoàn thiện và thực hiện quy trình điện tử điện tử giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống MCĐT, Sở Thông tin và Truyền thông...
Xem tiếp
Hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công...   Tin mới
Để triển khai tạo lập tài khoản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh, UBND thị xã đã có Công văn 1256/UBND-VP ngày 09/7/2021 yêu cầu Văn phòng HĐND...
Xem tiếp
Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong...   Tin mới
Quyết định phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện,...
Xem tiếp
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia...   Tin mới
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Xem tiếp
Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận...   Tin mới
Thông báo danh mục gồm 160 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông thị xã Ba Đồn.
Xem tiếp