ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
THÔNG BÁO: Về việc niêm yết công khai Điều chỉnh cục bộ các khu đất...   Tin mới
Ngày 21/10/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã đã có Thông báo số 253/TB-BQLDA về việc niêm yết công khai Điều chỉnh cục bộ các khu đất có ký hiệu KD6,KD7, LK6 thuộc điều...
Xem tiếp
Phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến,...   Tin mới
Công văn phát động của tỉnh xem tại đây Thể lệ Cuộc thi xem tại đây Công văn hưởng ứng và phát động Cuộc thi của UBND thị xã
Xem tiếp
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật...   Tin mới
Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa...
Xem tiếp
Áp dụng cấp độ dịch Cấp 4 đối với một phần xóm Doi - Thôn Văn Phú,...   Tin mới
Ngày 08/11/2021, UBND thị xã Ba Đồn ban hành Quyết định số 3005/QĐ-UBND Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Quảng Văn.
Xem tiếp