ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Áp dụng cấp độ dịch Cấp 4 đối với một phần xóm Doi - Thôn Văn Phú,...   Tin mới
Ngày 08/11/2021, UBND thị xã Ba Đồn ban hành Quyết định số 3005/QĐ-UBND Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Quảng Văn.
Xem tiếp
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND...   Tin mới
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp để giải quyết một số nội dung tồn đọng, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và trật tự quản lý xây dựng...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương...   Tin mới
Nhằm tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm với phương châm “OCOP nâng tầm giá trị chất lượng sản phẩm vì lợi ích cộng đồng”, ngày 26/5/2021 UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Kế hoạch số 927/KH-UBND...
Xem tiếp