Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 05/CT-UBND CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp tích trữ nước, phòng chống nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn UBND thị xã Ba Đồn 16/04/2024 Còn
2 438/TNMT Công văn Về việc công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử Phòng TNMT-UBND thị xã Ba Đồn 15/04/2024 Còn
3 205/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2024 UBND thị xã Ba Đồn 08/04/2024 Còn
4 63/PTP Về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 4 năm 2024 Phòng tư pháp - UBND thị xã Ba Đồn 04/04/2024 Còn
5 578/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng UBND thị xã Ba Đồn 27/03/2024 Còn
6 04/CT-UBND Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2024 và những năm tiếp theo UBND thị xã Ba Đồn 26/03/2024 Còn
7 350/ĐA-UBND SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 CỦA THỊ XÃ BA ĐỒN UBND thị xã Ba Đồn 29/02/2024 Còn
8 305/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2024 UBND thị xã Ba Đồn 22/02/2024 Còn
9 03/CT-UBND Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 UBND thị xã Ba Đồn 20/02/2024 Còn
10 340/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban , ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. UBND tỉnh Quảng Bình 07/02/2024 Còn
1 2 3 »