Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 2563/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá khởi điểm đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa đất ở thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Mua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình UBND thị xã Ba Đồn 23/10/2023 Còn
2 2152/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất đối với 57 thửa đất ở thuộc dự án Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn (Đợt 1-Lần 2) UBND thị xã Ba Đồn 20/09/2023 Còn
3 200/TB-UBND Về việc lựa chọn và triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến UBND thị xã Ba Đồn 05/09/2023 Còn
4 01/KL-TTr KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra việc quy chủ sử dụng đất, xác định thời điểm sử dụng đất và mục đích sử dụng đất của UBND phường Quảng Thọ đối với 42 hộ dân tại Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ liên quan đến việc thu hồi đất đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2). Thanh tra thị xã 25/08/2023 Còn
5 1770/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 57 thửa đất ở thuộc dự án: Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn (Đợt 1) UBND thị xã Ba Đồn 18/08/2023 Còn
6 1673/KL-UBND KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông thị xã Ba Đồn UBND thị xã Ba Đồn 08/08/2023 Còn
7 287/HĐPH-PBGDPL V/v hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật UBND thị xã Ba Đồn 04/08/2023 Còn
8 288/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 08/2023 UBND thị xã Ba Đồn 04/08/2023 Còn
9 144/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Ninh – Phó chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã UBND thị xã Ba Đồn 06/07/2023 Còn
1