Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 205/HĐPH 02/07/2024 Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2024
2 158/HĐPH 03/05/2024 Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2024
3 05/CT-UBND 16/04/2024 CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp tích trữ nước, phòng chống nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn
4 205/HĐPH 08/04/2024 Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2024
5 578/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc thu hồi Giấy phép xây dựng
6 04/CT-UBND 26/03/2024 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2024 và những năm tiếp theo
7 90/HĐPH 15/03/2024 Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2024
8 350/ĐA-UBND 29/02/2024 SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 CỦA THỊ XÃ BA ĐỒN
9 305/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2024
10 03/CT-UBND 20/02/2024 Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1 2 3 »