ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ba Đồn   Tin mới
Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ba Đồn
Xem tiếp
Thông báo: Công bố Điều chỉnhQuy hoạch chi tiết Khu ở mới thôn Tiên...   Tin mới
/documents/45538/0/QD-dieu-chinh.fn_minhntbd-18-04-2022_07h51p34%2818.04.2022_10h44p36%29_signed.pdf/42a1fbe1-c164-cd49-7e90-bf2c025d0162?t=1650525571643
Xem tiếp