Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 305/KH-UBND
Ngày ký 22/02/2024
Người ký Đoàn Minh Thọ
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2024
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND thị xã Ba Đồn
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1