Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 04/CT-UBND
Ngày ký 26/03/2024
Người ký Đoàn Minh Thọ
Trích yếu nội dung Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2024 và những năm tiếp theo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND thị xã Ba Đồn
Phân loại Chỉ thị
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1