Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn năm 2019Công văn chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển đôngCông điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2018Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Công văn V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoCông văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtKế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạngCông văn v/v khẩn trương chấm dứt hoạt động của một số bến bãi tập kết cát lòng sông tự phát dọc sông GianhChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn.Quyết định về việc giao Chủ đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn.Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

215 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 452

  • Tổng 839.758

  

Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất đối với 13 thửa đất ở xen cư tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất ở xen cư tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất đối với 15 thửa đất ở thuộc Dự án: Tạo quỹ đất ở điểm dân cư thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở thuộc Dự án: Tạo quỹ đất ở điểm dân cư thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất ở xen cư và 15 thửa đất ở thuộc dự án: Tạo quỹ đất ở điểm dân cư thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

1.  Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.

Tên của người có tài sản đấu giá (chủ đầu tư): Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiên.

Đơn vị được ủy quyền: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn.

- Địa chỉ:  Cơ sở 1 - Số 21, đường Lý Thường Kiệt, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

2.1 Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất ở xen cư và 15 thửa đất ở thuộc dự án: Tạo quỹ đất ở điểm dân cư thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ: Xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bìn

- Số lượng thửa đất: 22 thửa đất.

- Tổng diện tích 22 thửa đất: 4.713,2m2.

- Tổng giá khởi điểm của 22 thửa đất: 9.490.000.000 đồng.

2.2 Chất lượng tài sản, giá khởi điểm:

- Các thửa đất đã được giải phóng mặt bằng.

 - Mục đích sử dụng các thửa đất: ONT (Đất ở nông thôn).

 - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. - Giá khởi điểm các thửa đất.

    3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

  Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Điều 3 và Phụ lục I ban hành theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp; các tiêu chí khác do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn quyết định, cụ thể như sau:

  - Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất.

  - Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. (Có phương án dự thảo kèm theo)

  - Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

  - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

  - Các tổ chức đấu giá tài sản phải có tài khoản giao dịch ngân hàng thương mại lập tại các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

  - Các tiêu chí khác do chủ tài sản và Tổ xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyết định.

  - Đơn vị tổ chức đấu giá phải đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng và thực hiện đúng trình tự thủ tục đã được quy định.

  (Lưu ý: Các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ kèm theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản theo mẫu Phụ lục I kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp)

  4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký của các tổ chức đấu giá.

  4.1 Thời gian: Từ ngày 05/04/2022 đến hết ngày 08/04/2022 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

  4.2 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  -  Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn.

   - Địa chỉ:  Cơ sở 2 - Số 160, đường Chu Văn An, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

  - Điện thoại:  0914.530.407

  - Hồ sơ tham gia được niêm phong và do đại diện tổ chức đấu giá nộp trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, bao gồm:

 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn Thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Tổ tư vấn xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xem xét và trình UBND thị xã Ba Đồn Quyết định lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đối với 07 thửa đất ở xen cư và 15 thửa đất ở thuộc dự án: Tạo quỹ đất ở điểm dân cư thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Xem và tải Thông báo tại đây!