ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trước...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 2727/UBND-NCVX ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống...
Xem tiếp
Hướng dẫn giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1377/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, hoàn thiện và thực hiện quy trình điện tử điện tử giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống MCĐT, Sở Thông tin và Truyền thông...
Xem tiếp
Hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công...   Tin mới
Để triển khai tạo lập tài khoản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh, UBND thị xã đã có Công văn 1256/UBND-VP ngày 09/7/2021 yêu cầu Văn phòng HĐND...
Xem tiếp
Thông báo tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII   Tin mới
Thực hiện thông báo số 107TB-MTTQ_BTT ngày 09/11/2021 của UBMT tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Do điều kiện dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, để thực hiện...
Xem tiếp
Thông báo về việc đề nghị xét công nhận thị xã Ba Đồn hoàn thành nhiệm...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông...
Xem tiếp