ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trước...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 2727/UBND-NCVX ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống...
Xem tiếp
Tăng cường thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các vùng cách ly...   Tin mới
Thời gian qua, UBND tỉnh ban hành các Quyết định bổ sung các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn, trong đó đã thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng...
Xem tiếp
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy...   Tin mới
Trong thời gian qua, sự bùng phát của dịch COVID-19 đã gây ra những tác động không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện cách ly xã hội trên diện rộng khiến cuộc sống sinh hoạt của...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo...   Tin mới
Ngày 25/8/2021, đồng chí Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn đã ký ban hành Công văn số 1659/UBND-YT về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị 15/CT-TTg....
Xem tiếp
Kê hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn...   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm...
Xem tiếp