ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Quảng...   Tin mới
Chiều ngày 07/12, đồng chí Nguyễn Văn Ninh-ThUV-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn đã có buổi làm việc với xã Quảng Hải để đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Cùng tham...
Xem tiếp
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức...   Tin mới
Ngày 07/12/2022, UBND thị xã đã tiến hành thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Quảng Hải và xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra. Để có cơ sở hoàn thiện hồ...
Xem tiếp
Xã Quảng Tân: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.   Tin mới
Quảng Tân là một trong những xã đang triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của thị xã Ba Đồn. Hiện, xã tận dụng mọi ưu thế, huy động tối đa nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn: Sản xuất bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.   Tin mới
Xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có tính quyết định trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn...
Xem tiếp
Xã Quảng Hải: Phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường trong...   Tin mới
Sáng ngày 08/10, xã Quảng Hải phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM nâng cao.
Xem tiếp