ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

214 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1077

  • Tổng 761.521

KẾ HOẠCH: Tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc thời vụ trong...   Tin mới
Ngày 19/7/2022, UBND thị xã Ba Đồn ban hành Kế hoạch số: 1268/KH-LĐTBXH về Tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju,tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn...
Xem tiếp
Niên giám thống kê thị xã Ba Đồn năm 2021   Tin mới
Chi cục Thống kê khu vực Ba Đồn - Quảng Trạch ban hành Niên giám thống kê thị xã Ba Đồn năm 2021
Xem tiếp
Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 164/UBND-NCVX ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 168/SVHTT-NVVH ngày 24/2/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao...
Xem tiếp
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu...   Tin mới
Ngày 21/01/2022, Chủ tich UBND thị xã đã ký Quyết định về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành được rà soát trong...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng...   Tin mới
Ngày 30/8/2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật thị xã đã ban hành Công văn số 170/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2021. Sau đây là nội dung...
Xem tiếp

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần