ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

213 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 345

  • Tổng 649.916

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 164/UBND-NCVX ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 168/SVHTT-NVVH ngày 24/2/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao...
Xem tiếp
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu...   Tin mới
Ngày 21/01/2022, Chủ tich UBND thị xã đã ký Quyết định về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành được rà soát trong...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng...   Tin mới
Ngày 30/8/2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật thị xã đã ban hành Công văn số 170/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2021. Sau đây là nội dung...
Xem tiếp
Triển khai chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg),...
Xem tiếp

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần